умножение с 4 - math

Details
умножение с 4
math
Rat Race
за ученици от 2 клас
Questions
QuestionAnswer
8x432
7x428
5x420
4x416
1x44
6x424
3x412
10x4 40
9x4 36
2x48