умножение с 4 - math

Details
умножение с 4
math
Catch the Rat
за ученици от 2 клас
Questions
QuestionAnswer
2x48
4x416
10x4 40
6x424
5x420
3x412
9x4 36
1x44
7x428
8x432