Вера Георгиева - Български език

Details
Вера Георгиева
Български език
Bubbles
3B
Questions
QuestionAnswer
Лети е:глагол
Птица е:съществително име
Синьо е:прилагателно име
Мисля е:глагол
Лесен е:прилагателно име
Дърво е:съществително име
Цвете е:съществително име
Беше е:глагол