таблица с 3 - math

Details
таблица с 3
math
Eat Fish
за ученици от 2 клас
GulnazSolakova
Questions
QuestionAnswer
7 x 321
9 x 3 27
8 x 324
2 x 36
4 x 312
3 x 39
10 x 3 30
6 x 318
1 x 33
5 x 315