умножение с 4 - math

Details
умножение с 4
math
Rat Race
за ученици от 2 клас
Questions
QuestionAnswer
1x44
8x432
4x416
2x48
5x420
10x4 40
7x428
9x4 36
3x412
6x424