Części mowy 2 - język polski

Details
Części mowy 2
język polski
Bubbles
Wskaż prawidłową część mowy.
Questions
QuestionAnswer
rzeczownik żywotnykot
czasownik (co się z nim dzieje?)stoi
czasownik (co robi?)myje
przysłówek jak?szybko
przymiotnik rodzaj żeńskiszara
przymiotnik rodzaj męskitani
rzeczownik nieżywotnymiska
liczebnikpierwszy
przysłówek kiedy?niedawno