Вера Георгиева - Математика

Details
Вера Георгиева
Математика
Bubbles
Събиране и изваждане на числата до 5.
3b
Questions
QuestionAnswer
3-12
2+24
5-4 1
1+12
4-31
2+13
3-03
5-14
5-23
2+35
1+1+24
4-22
3-21
3+25
5-3 2
4-1 3
1+23