таблица с 3 - math

Details
таблица с 3
math
Eat Fish
за ученици от 2 клас
Questions
QuestionAnswer
2 x 36
1 x 33
9 x 3 27
10 x 3 30
3 x 39
4 x 312
8 x 324
7 x 321
6 x 318
5 x 315